Girls1st.no Libresse initiative
Legal Statement
 

Vilkår for bruk og sikkerhetsretningslinjer

LES VILKÅR FOR BRUK OG SIKKERHETSRETNINGSLINJER I SIN HELHET FØR DU BESØKER ELLER BRUKER NETTSTEDET.

Innledning
Alle navn, logotyper og varemerker tilhører SCA Group, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere eller joint venture-samarbeidspartnere © 2008 SCA Group. Med enerett. Ditt besøk på dette nettstedet og din bruk av informasjonen som formidles her, er underlagt vilkårene våre for bruk samt sikkerhetsretningslinjene våre.

Vårt mål er at alle som oppgir personopplysninger til SCA, skal føle seg trygge på at deres integritet blir respektert, og at vi har gode nok rutiner til å beskytte personopplysningene som oppgis. Formålet med sikkerhetsretningslinjene er å informere deg om hvilke opplysninger vi samler inn, og hva de brukes til.

SCA Hygiene Products AS
PB 6227 Etterstad

0603 Oslo
Org.nr: 973141597
Telefon: +47 22 70 62 00.

Legal statement

Vilkår for bruk

Materialet på dette nettstedet ("Nettstedet") leveres av SCA Hygiene Products AS ("SCA") som en tjeneste til kundene, og skal bare brukes til opplysningsformål. Enkeltkopier kan lastes ned under forutsetning av at dette skjer i henhold til vilkårene nedenfor.
Hvis du laster ned materiale fra Nettstedet, godtar du vilkårene. Hvis du ikke godtar du vilkårene, kan du ikke bruke Nettstedet eller laste ned materiale som finnes der.

Varemerkeinformasjon og opphavsrett
Alle navn, logotyper og varemerker tilhører SCA Group, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere eller joint venture-samarbeidspartnere.
SCAs varemerker og merkenavn kan bare brukes i overensstemmelse med de oppgitte Vilkår for bruk, eller med tillatelse innhentet på forhånd fra SCA.
All bruk av SCAs varemerker i annonser og reklame for SCAs produkter krever særskilt godkjennelse.

Immaterielle rettigheter og begrensninger av bruk
Alt innhold på Nettstedet, bl.a. tekst, grafikk, logotyper, knappeikoner, bilder, lydklipp og programvare, tilhører SCA eller selskapets innholdsleverandører og er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett i Norge og andre land. Uautorisert bruk eller distribusjon av materiale på Nettstedet kan være i strid med lov om opphavrett, varemerkeeierskap eller andre lover, og kan medføre sivile eller strafferettslige søksmål.

Det er ikke tillatt å gjengi, reprodusere, kopiere, selge, vidreformidle eller på annen måte bruke Nettstedet, helt eller delvis, til kommersielle formål uten uttrykkelig tillatelse fra SCA. Du kan laste ned én kopi av informasjonen på SCAs nettstedet bare til én datamaskin for privat, ikke-kommersiell og intern bruk, med mindre du har innhentet uttrykkelig skriftlig tillatelse til noe annet fra SCA.

Du kan ikke endre, bruke eller overføre informasjonen til kommersielle formål eller fjerne opplysninger om opphavsrett eller andre opplysninger som gjelder eierrettigheter, fra informasjonen. Du godtar å forhindre uautorisert kopiering av materialet og sørge for at alle ansatte (hvis aktuelt) i organisasjonen overholder disse begrensningen.

SCA gir deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter til patenter, opphavsretter, varemerker eller forretningshemmeligheter.

Fraskrivning av garantiansvar
Informasjonen i dette dokumentet leveres "slik den er" uten garantier av noe slag, hverken uttrykte eller underforståtte, inkludert garantier som gjelder generell egnethet, fravær av krenking av tredjeparts rettigheter eller egnethet for et bestemt formål. I tilfeller der SCA henviser til tredjeparts nettsteder, formidles en slik kobling bare til beste for Nettstedets brukere, og SCA har ikke ansvar for innholdet eller riktigheten av informasjonen på slike nettsteder eller for sikkerhetsrutinene på tredjeparts nettsteder.

SCA er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skader, inkludert men ikke begrenset til, skader som følge av uteblitt vinning, driftsavbrudd eller tap av informasjon som følge av bruk av eller vanskeligheter med eller bortfall av mulighet til å bruke informasjonen, selv om SCA har blitt varslet om at slike skader kan oppstå.

SCA gir ingen garantier vedrørende riktighet eller fullstendighet av informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre objekter som kan inngå på Nettstedet. SCA kan når som helst og uten forutgående varsel gjøre endringer i innholdet eller i de produktene som beskrives. SCA er ikke ansvarlig for å oppdatere informasjonen eller annet materiale som formidles på Nettstedet.

Overføringer til brukere
Materiale, opplysninger og annen informasjon som du overfører eller publiserer på Nettstedet, betraktes som ikke-konfidensiell, ikke-eksklusiv, royaltyfri, ugjenkallelig, underlisensierbar og ikke beskyttet av opphavsrett ("Kommunikasjonen"). SCA har ikke noe ansvar som gjelder Kommunikasjonen.

SCA kan fritt spre, kopiere, distribuere, innlemme og/eller på annen måte bruke Kommunikasjonen, inkludert data, bilder, lyd, tekst og annet som inngår i Kommunikasjonen, til både kommersiell og ikke-kommersiell bruk.

Hvis du overfører personopplysninger til SCA på Nettstedet eller på annen måte, godtar du at SCA kan bruke opplysningene til analyse- og markedsføringsformål til gode for SCAs produkter og tjenester, samt at SCA har rett til å overføre opplysningene til tredjepartsland og publisere opplysningene på Internett. SCA har ansvar for å behandle personopplysningene i henhold til norsk lov, og du kan kontakte SCA hvis opplysningene er feil, eller i andre saker som gjelder personopplysningene dine.

Annet
SCA kan når som helst endre vilkårene ved å oppdatere denne erklæringen.

SCA forbeholder seg retten til når som helst og uten forutgående varsel å (1) endre disse Vilkår for bruk, (2) overvåke og fjerne publiseringer og/eller (3) gjøre Nettstedet utilgjengelig.
Hvis en bestemmelse i disse Vilkår for bruk viser seg å være lovstridig, ugyldig eller på noen måte ugjennomførbar, påvirker eller innskrenker ikke dette gyldigheten og gjennomførbarheten av de øvrige bestemmelsene.

Sikkerhetsretningslinjer

Retningslinjer for behandling av personopplysninger
SCA Hygiene Products AB har som mål at alle som oppgir personopplysninger til SCA, skal føle seg trygge på at deres integritet blir respektert, og at vi har gode nok rutiner til å beskytte personopplysningene som oppgis.

SCA følger nasjonale databeskyttelselover som regulerer innsamling og bruk av opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner (personopplysninger).

Personopplysninger som samles inn
Personopplysninger, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kontonummer som du oppgir til SCA for identifiseringsformål, behandles både manuelt og datamaskinelt av SCA.

Når du bestiller en prøve eller kjøper et produkt, må du oppgi bestemte personopplysninger. Alle aktive bestillinger avbrytes hvis du ikke oppgir de nødvendige opplysningene eller feilaktige opplysninger. Opplysninger som kan oppgis, men som ikke er obligatoriske (frivillige opplysninger), oppgis som sådanne på Nettstedet. Uansett om du velger å oppgi forvillige opplysninger eller ikke, kan du fortsatt bruke og kjøpe produkter på Nettstedet.

Formålet med innsamlingen og behandlingen av personopplysninger
De personopplysningene som du oppgir, behandles for at du skal kunne få den informasjonen og de tjenestene du ønsker, samt for markedsføring og salg eller oppfølgning av produktutvikling.

Spredning av personopplysninger
SCA kan overlevere dine personopplysninger til tredjepart, for eksempel selskaper som tar seg av bestillingen av eller distribuerer produktene våre, for å kunne oppfylle dine ønsker. Disse selskapene er engasjert av oss for å gi deg den informasjonen eller de produktene du har vist interesse for.
Personopplysningene som du oppgir, kan overføres til forretningspartnere som befinner seg enten innenfor eller utenfor Den europeiske union.

Brukerrettigheter
Ved implementeringen av Europaparlamentets og rådets direktiv 95/46/EG av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger i nasjonal lovgivning har du rett til å få tilgang til og foreta korrigeringer av dine personopplysninger SCA ivaretar disse rettighetene så langt det lar seg gjøre for å innfri alle lovfestede forpliktelser.

Du har rett til å protestere mot behandlingen og distribusjonen av dine personopplysninger. Dette innebærer imidlertid at vi i visse tilfeller ikke vil kunne svare på din forespørsel eller behandle bestillingen din.
Du har rett til be om og innen rimelig tid motta informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, og hvor disse opplysningene kommer fra samt, under visse omstendigheter, til hvilke mottakere eller kategorier av mottakere opplysningene er videreformidlet.

Informasjonskapsler
Nettstedet inneholder såkalte informasjonskapsler (cookies). Disse brukes på nettstedet for å gi brukeren tilgang til funksjoner som bestilling av informasjonsmateriale og valg av språk.

Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, må du forlate nettstedet.

Hvis du har spørsmål til behandlingen av personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte oss på adressen som er oppgitt ovenfor. 
 
 
 
Loading
Har du glemt passordet ditt?
Det går bra! Bare send inn brukernavn eller e-postadresse, så sender vi deg påloggingsopplysningene dine.
Ikke glem å fylle ut e-postadressen din (eller brukernavnet ditt).
E-postadressen (eller brukernavnet) som du har angitt, ser ut til å være ugyldig
En e-post med instruksjoner er sendt til e-postadressen din.
Det oppstod en serverfeil når du forsøkte å sende en e-post. Kontakt administratoren.
E-post eller brukernavn
 
 
 
 
 
 
 
Hei! Nettleseren din er litt for gammel :-(
Oppdater til følgende versjoner slik at du får brukt alle funksjonene på Girls1st:
1.5
6.0
2.0
2.0
 
 
 
Søk
  • Søker... Loading

 
 
 

Fjern konto

Girls1st.no-kontoen din er fjernet.